بیمه های آتش سوزی

درباره بیمه آتش‌سوزی

بیمه آتش سوزی، توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار که بیمه گر(شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید. بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی را جبران می کند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و … دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، که چنانچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کافی و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود .

انواع بیمه های آتش سوزی

 1-بیمه آتش سوزی  عمومی

موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی عبارتست از واحد های مسکونی ، مراکز صنعتی ، غیر صنعتی و انبارها.

 واحدهای مسکونی

بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

 مراكز صنعتي

شامل تمامي كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي‌شود.

ساختمان تأسيسات ماشين‌آلات مواد اوليه موجود و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده به قيمت روز بيمه نمود.

 مراکز غیر صنعتی و انبارها

سرمايه ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات منصوبه، ارزش دکوراسيون واثاثه اداري، و موجودي‌هاي کالا در اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌گيرند. واحدهاي تجاري، اداري، مجموعه‌هاي رفاهي، آموزشي، خدماتي، وانبارها از جمله مراکزي هستند که در اين طبقه قرار مي‌گيرند. بنابراين طيف وسيعي از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند. نرخ بيمه‌نامه آتش‌سوزي براي هريک از مشاغل زيرگروه (غير صنعتي) مستقيما با ماهيت ريسک و شدت و تواتر ريسک حريق در آن شغل وشرايط محيطي وايمني محل مورد بيمه مرتبط است و طبيعي است که واحدهايي که از شرايط ايمني بهتري نسبت به سايرين برخوردارند حق بيمه کمتري براي تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمايند.

  2-بيمه با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy:

اين پوشش معمولاً براي موجودي انبارها با توجه به نوسان موجودي صادر و حق بيمه متناسب با ميزان موجودي محاسبه مي شود. بر اساس شرايط بيمه اظهار نامه اي، بيمه گذار موظف است پايان هر ماه لغايت پانزدهم ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد ودفاتر خودكتباً به بيمه گر اظهار كند.

درصورت وقوع خسارت احتمالي، حداكثر تعهد بيمه گربراساس ارزش موجودي اوليه مندرج در بيمه نامه ويا آخرين اظهارنامه خواهدبود.

3-بيمه با شرايط جايگزيني و بازسازيReplacement:

تورم وافزايش قيمتها موجب شده قيمت ساختمانها وماشين آلات واحدهاي صنعتي نيز بطور روزافزون افزايش يابد. لذا بيمه گذاراني كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي از بين مي رود قادر نيستنداز محل خساراتي كه از شركت بيمه دريافت مي كنند، ساختمان و ماشين آلات از بين رفته را جايگزين و بازسازي كنند.

بيمه دانا با ارائه بيمه با شرايط جايگزيني وبازسازي به بيمه گذاران، درصورتي كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي وساير خطرات تحت پوشش بيمه نامه از بين برود، ارزش جايگزيني وتجديدساختمان را پرداخت مي كندمشروط برآنكه موردبيمه با ارزش واقعي بيمه شده باشد. اين پوشش مخصوص ساختمانها وماشين آلات كارخانه ها است و شامل موجودي نمي شود.

توضيح : هزينه هاي جايگزيني اموال تلف شده ويا تعمير وتعويض قسمتهاي آسيب ديده(بازسازي) دراثر خطرات تحت پوشش و با رعايت شرايط مندرج دربيمه نامه درتعهد بيمه گر است، مشروط براينكه مبلغ بيمه شده از ارزش روز اموال بيمه شده در زمان صدور بيمه نامه كمتر نباشد.

 4- فرست لاس First Loss:

بیمه نامه فرست لاس(first  loss) ( اولین آتش سوزی یا اولین خسارت): در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده درسطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبود و مرتب در حال تغییر است( مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاَ در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.

 در زمینه بیمه نامه های فرست لاس به 3 نکته به شرح ذیل باید توجه شود.

 1-    حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند.

2-    حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گزار موظف است که ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند.

3-    بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید.

 انواع طرح های بیمه آتش سوزی

 1- طرح جامع آسايش خانه وخانواده

 در اين طرح بيمه دانا تعهد مي كند كه ساختمان وتاسيسات واثاثيه منزل مسكوني افراد را درمقابل خطرات آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، سرقت اثاثيه، زلزله ونيز مسئوليت بيمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسايگان همجوار ناشي از خطرات آتش سوزي و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزينه اجاره واسكان موقت بيمه گذار وافرادخانواده وي تحت پوشش قرار دهد.

  سرمایه پایه مورد تعهد برای خطرات فوق

1-       ساختمان و تاسیسات        در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله                           حداقل تا مبلغ    30.000.000ریال

2-       اثاث منزل                       در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی               حداقل تا مبلغ    10.000.000ریال

3-       اثاث منزل                       در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار )                                 حداقل تا مبلغ   10.000.000ریال

4-       خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) در نتیجه وقوع حریق و یا انفجار                             حداقل تا مبلغ   20.000.000ریال

5-       فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                  10.000.000ریال

برای چند نفر  تا مبلغ                                                                                                                                40.000.000ریال

6-       هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق، انجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                    1.000.000ریال

برای چند نفر تا مبلغ                                                                                                                                    4.000.000ریال

7-      هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ                                                                                                    6.000.000ریال

 توجه1:

 حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر29 ريال

 حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار،وزلزله وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر57 ريال

 حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار،سرقت وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر89 ريال

 حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ،زلزله وسرقت براي سرمايه هاي فوق 000ر117 ريال

 لازم به ذكراست چنانچه سرمايه افزايش يابد، به تناسب آن حق بيمه متعلقه نيز افزايش مي يابد .

  • صدور بیمه نامه با اعمال 30 درصد تخفیف امکان پذیر است.
  • حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 توجه2:

 ارائه پوشش خطرات اصلي و سيل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثيه (بند1و2 پيشنهاد) بدون محدوديت سرمايه و برابر نظر بيمه گذار و به قيمت واقعي امكان پذير بوده و سرمايه رديفهاي 3 الي 6 نيز تا 10برابر قابل افزايش مي باشد.

  توجه3:

 درصورت افزايش تعهدات مورد بيمه، سقف هزينه اجاره و اسكان موقت براي هرماه معادل000ر000ر1 ريال وحداكثر تا مبلغ 000ر000ر6 ريال براي مدت 180 روز مي باشد. لازم به ذكراست تعهد مذكور براي كليه ضرايب يكسان خواهدبود.

2- گواهی بیمه آتش سوزی با حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری

 بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش هاي بيمه اي، طرحهاي جديد بيمه آتش سوزي منازل مسكوني و واحدهاي تجاري ارائه مي گردد. جهت سهولت صدور و فروش اين گونه بيمه نامه ها دفترچه هايي تحت عنوان “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی ” و “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی واحدهای تجاری “تهيه شده است، كه صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ويا واحدهاي تجاري ويا مراجعه بيمه گذاران به واحدهاي صدور و يا شعب بصورت دستي امكان پذير است.

 شرکت بیمه دانا به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه و شرایط بیمه خطرات اضافی تعهد می نماید موردبیمه را بامشخصات مشروحه زیر در مقابل خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی،صاعقه و انفجار و در صورت تمایل بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه در مقابل زلزله،سیل ، طوفان با رعایت ماده 10 قانون بیمه در ازاء دریافت حق بیمه سالانه به مبلغ ……………………………………….ریال تحت پوشش بیمه ای قرار دهد .

 مورد بیمه :   ساختمان و منصوبات جمعاٌ به ارزش ………………………………………………………. ریال   موجودی کالا   لوازم و اثاثیه ثابت جمعاٌ به ارزش…………………………….ریال است که طبق  جدول زیر  در چهار  گروه الف ، ب ، ج، د ، عرضه می گردد .

                   گروه

الف  

ب  

ج  

د  

سرمایه مورد بیمه (ریال)

000ر000ر150

000ر000ر300

000ر000ر400

000ر000ر500

حق بیمه

(ریال)

آتش سوزی،صاعقه و انفجار

000ر270  

000ر540  

000ر720 

000ر900  

زلزله

000ر105  

000ر210  

000ر280  

000ر350  

سیل

000ر30  

000ر60  

000ر80  

000ر100  

طوفان

500ر22  

000ر45  

000ر60  

000ر75  

 ضمناٌ مبلغ 5% بابت عوارض و مالیات به حق بیمه کل اضافه می گردد .

 مدت اعتبار این گواهی یکسال از ساعت 24 روز …………………. تا ساعت 24 روز ………………………می باشد .

 مبلغ ( به حروف ) …………………………………………………………ریال بابت حق بیمه گروه ……………..و خطرات اضافی ……………………………و 5% مالیات دریافت گردید.

 تاریخ صدور :                                          محل صدور :

 کد نمایندگی :                                             شعبه محل همکاری :                                 نوع اشتغال  :                                                                     شرکت بیمه دانا

                                                                                                                                                                                             مهر و امضاء واحد صدور

نام بیمه گذار :                                                                       کد ملی :                                                   کدپستی :

نشانی محل مورد بیمه :                                                                                                                             تلفن :

گواهی بیمه آتش سوزی وحوادث طبیعی

منازل مسکونی

 شرکت بیمه دانا به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه و شرایط بیمه خطرات اضافی تعهد می نماید موردبیمه را بامشخصات مشروحه زیر در مقابل خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی،صاعقه و انفجار و در صورت تمایل بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه در مقابل زلزله،سیل ، طوفان با رعایت ماده 10 قانون بیمه در ازاء دریافت حق بیمه سالانه به مبلغ ……………………………………….ریال تحت پوشش بیمه ای قرار دهد .

مورد بیمه :   ساختمان و تاسیسات   انباری   پارکینگ جمعاٌ به ارزش ………………………………………………………. ریال   موجودی مواد غذایی ولوازم و اثاثیه منزل جمعاٌ به ارزش…………………………….ریال است که طبق  جدول زیر  در چهار  گروه الف ، ب ، ج، د ، عرضه می گردد .

                   گروه

الف  

ب  

ج  

د  

سرمایه مورد بیمه (ریال)

000ر000ر200

000ر000ر300

000ر000ر400

000ر000ر500

حق بیمه

(ریال)

آتش سوزی،صاعقه و انفجار

000ر54  

000ر81  

000ر108  

000ر135  

زلزله

000ر140  

000ر210  

000ر280  

000ر350  

سیل

000ر40  

000ر60  

000ر80  

000ر100  

طوفان

000ر30  

000ر45  

000ر60  

000ر75  

ضمناٌ مبلغ 5% بابت عوارض و مالیات به حق بیمه کل اضافه می گردد .

 توجه : حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص لوازم و اثاثیه منزل و مواد غذایی مبلغ 000ر000ر200 ریال می باشد .

 مدت اعتبار این گواهی یکسال از ساعت 24 روز …………………. تا ساعت 24 روز ………………………می باشد .

 مبلغ ( به حروف ) …………………………………………………………ریال بابت حق بیمه گروه ……………..و خطرات اضافی ……………………………و 5% مالیات دریافت گردید.

 تاریخ صدور :                                          محل صدور :

 کد نمایندگی :                                             شعبه محل همکاری :                                 نوع اشتغال  :                                                                     شرکت بیمه دانا

                                                                                                                                                                                                 مهر و امضاء واحد صدور

 3- طرح جامع واحد های صنفی

       برای پوشش مناسب بيمه اي به واحدهاي صنفي، طرح بيمه واحدهاي صنفي جهت واحدهاي تجاري، كارگاههاي كوچك و واحدهاي خدماتي ارائه مي گردد. که علاوه بر خطرات اصلي، خطرات سيل، زلزله، سرقت با شكست حرز، مسئوليت مدني (مالي) بيمه گذار در قبال همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار، فوت، نقص عضو و هزينه پزشكي، وقفه در فعاليت و هزينه پاكسازي و جمع آوري ضايعات تحت پوشش قرار میگیرد.

 توجه 1: حق بيمه خطرات اضافي، مطابق موارد مندرج در پيشنهاد بوده و حق بيمه خطرات اصلي نيز با توجه به نوع فعاليت و بر اساس نرخ تعرفه محاسبه مي شود.

 توجه 2: در فرم پيشنهاد، سرمايه پايه بعنوان حداقل سرمايه تعيين و با درخواست بيمه گذار و دريافت حق بيمه اضافي تا 15 برابر قابل افزايش است.

مورد بیمه و خطرات تحت پوشش

سرمایه پایه

1-ساختمان و تاسیسات: در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه، سیل وزلزله

2-موجودی و محتویات: در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه، سیل وزلزله

3-موجودی و محتویات: در مقابل خطر سرقت با شکست حرز

4-وقفه در فعالیت(زیان مالی)

5-خسارت وارده به اشخاص ثالث: در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار

6-فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرات آتش سوزی ، انفجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر

برای چند نفر

7-هزینه پزشکی بیمه گذار و کارکنان وی در محل مورد بیمه ناشی از خطرات آتش سوزی،صاعقه، انفجار و سیل

برای یک نفر

برای چنر نفر

8-هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات آتش سوزی،صاعقه و انفجار

50.000.000 ریال

100.000.000 ریال

30.000.000 ریال

10.000.000 ریال

20.000.000ریال

10.000.000ریال

40.000.000ریال

1.000.000ریال

4.000.000ریال

20.000.000ریال

حق بیمه خطرات تحت پوشش با سرمایه پایه:

1-خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار                                                                         بر اساس نرخ تعرفه

2- سیل                                                                                                                      30.000 ریال

3- زلزله                        مناطق کم خطر:60.000 ریال                                      مناطق پرخطر: 105.000 ریال

4-سرقت با شکست حرز:                                                                                                 240.000 ریال

5-مسئولیت مالی بیمه گذار در مقابل همسایگان همجوار                                                               14.000 ریال

6-فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی                                                                                    6.000 ریال

7-وقفه در فعالیت(زیان مالی)                                                                                             20.000 ریال

8-پاکسازی و جمع آوری ضایعات                                                                                        14.000 ریال

 

4- طرح بیمه نامه های خرد منازل مسکونی و واحدهای تجاری

در راستای خدمات رسانی سریع و آسان به مشتریان و توسعه فروش بیمه های خرد، این مدیریت اقدام به ارائه بیمه نامه های آتش سوزی خرد مسکونی و تجاری با نرخ و شرایط مناسب و حق بیمه اندک نموده است به طوریکه در این بیمه نامه ها بیمه گذار می تواند هر یک از خطرات اضافی و پوشش های بیمه ای مندرج در طرح را انتخاب نماید:

منازل مسکونی

حداکثر سرمایه قابل پوشش در این طرح برایواحد های مسکونی 1.200.000.000 ریال در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار و زلزله، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ضایعات برف و باران، سنگینی برف، سقوط هواپیما ، هزینه اسکان برای مدت180 روز، پوشش هزینه پزشکی و فوت و نقص عضو،  پوشش مسئولیت مدنی (مالی) می باشد.

واحد های تجاری

حداکثر سرمایه قابل پوشش در این طرح برایواحدهای تجاری(غیر صنعتی) 3.000.000.000 ریال در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار و زلزله، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ضایعات برف و باران، سنگینی برف، سقوط هواپیما ، پوشش مسئولیت مدنی (مالی) می باشد.

خطرات اصلي تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي عبارتند از:

آتش سوزي- صاعقه و انفجار

–         حريق عبارتست از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا” با دود و حرارت و نور زياد توام است .

–         آتش سوزي عبارت از آتشي است كه از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته ، يا منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد .

–         صاعقه عبارتست از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید.

–         انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.  هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نمی باشد، ‌از جمله انفجارهای هسته ای و مواد منفجره و …

 خطرات اضافي (تبعي) تحت پوشش بيمه آتش سوزي

            بيمه گذارمي تواند باپرداخت حق بيمه اضافي علاوه برخطرات اصلي، موردبيمه را تحت پوشش خطرات اضافی (تبعی ) نيز قراردهد، خطرات اضافي را مي توان بشرح زير نام برد:


1-زلزله 
Earthquake: اين پوشش شامل كليه خساراتي است كه مستقيماً دراثر وقوع زلزله يا آتش سوزي ناشي از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورايجاد شده باشد.

2-سيل Flood: عبارتست از جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي آن به علت بارش برف وباران، طغيان رودخانه ويا شكستن سدها ايجاد شده باشد.

3-طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب اين پوشش كليه اموال در مقابل خسارات مستقيم ناشي از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي گيرد .

 4-تركيدگي لوله آبpipes burst  Damage By Water: بموجب اين پوشش خسارات ناشي از تركيدگي تانكرها ولوله كشي وفاضلاب دستگاههاي آبرساني كه در محل مورد بيمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.

 

5– ضايعات برف و باران Damage By snow and rain wasteخسارات ناشي از آب باران وذوب شدن برف مشروط براينكه آب ازطريق بام ويا گرفتگي لوله ها، لبريز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بيمه نفوذكرده باشد، تحت پوشش قرارمي گيرد.

6– سنگینی برفsnow weight  Destruction by: خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

 

7-سقوط هواپيما Air Crash Damage: اين پوشش شامل كليه خسارات ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده(به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر) است .

8-پوشش زيان يا خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و اغتشاش  Strike-Riot-Civil Commotion : بيمه گر خسارات وارده به مورد بيمه را كه مستقيما” ناشي از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرايط پيوست بيمه نامه جبران مي نماید.

9-شكست شيشه Glass Insurance: چنانچه شيشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجي، شكسته شود اين پوشش هزينه هاي وارده را جبران ميكند.

10-دزدي با شكست حرز Burglary: بموجب اين پوشش خسارات وارده دراثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده ناشي از دزدي با شرط شكستن حرز بشرح زير جبران ميشود:

الف) پرداخت ارزش ريالي اشياء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ريالي اشياء خراب شده غيرقابل تعمير.

ج) پرداخت مبلغ كاسته شده از ارزش اشياء خراب شده قابل تعمير.

موارد زير نيز دزدي با شرط شكستن حرز محسوب ميشود :

الف) ورود دزد به محل مورد بيمه با تهديدوعنف .

ب) ورود به محل مورد بيمه از روي ديوارها، پشت بام وحصارها.

11– انفجار ظروف تحت فشار صنعتی  Explosion of Industrial pressurized containersبیمه گر خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد ، با رعایت مفاد بیمه نامه و شرایط خصوصی جبران می نماید.

 

12– هزینه پاکسازی محل مورد بیمه Insured Location Cleanup cost: بیمه گر هزينه پاكسازي وجمع آوري ضايعات ناشي از خطرات مورد بيمه  را به میزان مورد درخواست بیمه گذار و حداکثر تا 20 درصد مجموع سرمایه ، تحت پوشش قرار می دهد.

13– مسئولیت مدنی در مقابل همسایگان همجوار: Next door Civic Responsibility  مسئوليت مدني (مالي) بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشي از خطرات حريق و انفجار جهت واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري به ميزان 30% سرمايه بيمه نامه حداكثر تا مبلغ-/000ر000ر100 ريال تحت پوشش قرار می گیرد.

استثنائات Exclusions

-تعيين خسارتهائيكه از شمول بيمه نامه آتش سوزي خارج است :

            معمولا” خسارتهاي زير از شمول بيمه نامه هاي آتش سوزي خارج است .

– خسارتهائيكه نميتواند از آتش سوزي ناشي شده باشد مانند شيئي كه در بخاري افتاده باشد .

– خسارتهائيكه عمدا” از طرف بيمه گذار يا ذوالحقوق و يا با مشاركت و معاونت آنان وارد آيد .

– خسارتهاي غيرآتش سوزي كه از عيب ذاتي يا اكسيداسيون مورد بيمه ناشي شود .

– خسارتهاي ناشي از جنگ ، جنگ داخلي ، شورش ، انقلاب ، تروريسم و ……

– خسارتهاي ناشي از زلزله ، آتشفشان ، سيل و طغيان آب . مگر توافق خاصي در اين زمينه شده باشد .

– خسارتهاي ناشي از تشعشعات اتمي .

شرايط بيمه نامه آتش سوزي

شرايط بيمه نامه آتش سوزي
روزانه دهها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزارا را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

بيمه آتش سوزي :
پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي :
۱- بيمه نامه هاي مسكوني
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها
۴- بيمه نامه هاي انبار
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار
۶- بيمه نامه هاي اصناف
خطرات تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي :
در بيمه هاي آتش سوزي كليه خسارات مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد و خسارات و هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده قابل پرداخت مي باشد و از سويي بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ، علاوه بر خطر آتش سوزي و صاعقه و انفجار ، خطرات ذيل را نيز به تبع آن خريداري نمايد .
۱- زلزله
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنين آتش سوزي ناشي از آتشفشان كه در زمان وقوع زلزله ايجاد شده و به تمام يا قسمتي از مورد بيمه آسيب وارد نمايد .
۲- سيل
خسارات مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از خروج آب از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران ، طغيان رودخانه يا شكسته شدن سد ايجاد شده باشد .
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد
خسارت مستقيم ناشي از طوفان ، گردباد وارده به مورد بيمه مشروط بر اينكه سرعت آن حداقل ۶۲ كيلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسي بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور ،‌مورد تاييد قرار گيرد .
۴- سقوط هواپيما هواپيما ، بالگرد و قطعات منفصله آن
خسارت مستقيم از سقوط هواپيما ، بالگرد و قطعات و اشياء جدا شده از آن
۵- شكست شيشه
خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در محل مورد بيمه (با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر) در اثر حادثه يا برخورد شي خارجي
۶- تركيدگي لوله هاي آب
خسارت آبديددگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن ، سوراخ شدن لوله هاي آب ، لبريز شدن تانكها ، تاسيسات و ساير دستگاههاي آبرساني و لوله كشي آب و فاضلاب كه از محل مورد بيمه عبور و يا نصب شده باشد .
۷- ضايعات ناشي از آب برف و باران
خسارت وارده در نتيجه آب باران ، تگرگ و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا بعلت گرفتگي لوله ها ،‌ لبريز شدن آبروها و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد .
۸- سرقت با شكست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده كه ناشي از سرقت با شكستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت كالا از انبار فروشگاه ها و كارخانجات ،‌ با توجه به تغيير مداوم موجودي ، مشروط به استفاده بيمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج كالا بوده و مبناي محاسبه خسارت ، تطبيق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج كالا ،‌ كاردكس انبار و تاييد آن توسط كارشناس بيمه گر مي باشد .
موارد ذيل سرقت با شكستن حرز محسوب مي شود :
۱- بازكردن درب بوسيله كليد تقلبي يا هر وسيله ديگر
۲- ورود سارق به محل مورد بيمه با تهديد و اعمال زور
۳- ورود سارق به محل مورد بيمه از روي ديوار ، پشت بام و يا حصار
استثنائات :
۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلي ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا
۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبي
۳- سرقت در مناطق جنگي
۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزي ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سيل ،‌زلزله و ساير بلاهاي طبيعي
۵- دله دزدي
۹- اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً ناشي از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ايجاد گرديده باشد ،‌ با شرايط مربوط به srcc تحت پوشش مي باشد.
۱۰- برخورد جسم خارجي
خسارت وارده به مورد بيمه در اثر برخورد مستقيم اجرام سماوي و وسائط نقليه زميني و ريلي .
۱۱- خود به خودسوزي
خسارت وارده به مورد بيمه كه با توجه به شرايط ذاتي وارگانيك خود (فرآيند فعل و انفعال بيولوژيك كه معمولاً از تركيبات كربوهيدراتها بوده و عمدتاً در گياهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و يا تماس با مواد ديگر و وسايل آتش زنه ، مطابق با بيمه نامه و الحاقيه هاي صادره تحت پوشش مي باشد .
۱۲- دستگاه آبفشان اسپرينكلر
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از نشت يا آبفشاني دستگاه بوده و همچنين خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسيسات مربوط به آن ،‌ طبق شرايط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود .
۱۳- رانش ،‌ ريزش و فروكش زمين
خسارت مستقيم ناشي از رانش ،‌ريزش و فروكش زمين به مورد بيمه ، در اثر عوامل طبيعي
۱۴- ريزش سقف ناشي از سنگيني برف
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ ناشي از ريزش سقف در اثر سنگيني برف باشد ، مشروط به تاييد سازمان هواشناسي مبني بر ريزش برف سنگين ، بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور
۱۵- ريزش كوه و سقوط بهمن
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه ناشي از ريزش كوه و سقوط بهمن (توده اي از برف و يخ كه بطور ناگهاني از كوه سرازير شود )
۱۶- ريزش مواد مذاب
خسارت وارده به مورد بيمه هنگام عمليات ذوب و جابجايي و يا سرريز شدن آن كه ناشي از ريزش مواد مذاب به علت شكستن و يا سوراخ شدن بدنه كوره و يا پرتاب مواد مذاب باشد.
۱۷- ظروف تحت فشار
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه كه بعلت دفرمه شده (تغيير شكل ناگهاني) ، تركيدن و تلاشي اين ظروف ايجاد گرديده ، تحت پوشش مي باشد .
۱۸- شرايط عدم النفع از آتش سوزي (وقفه در فعاليت)
جبران زيان مالي وارده ( از دست دادن يا كاهش سود) ناشي از توقف در فعاليت بيمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بيمه نامه و در طي دوره غرامت ، با رعايت موارد مربوطه مي باشد .
۱۹-ساير مواردي كه به صورت موردي با بيمه مركزي هماهنگ واخذ مي گردد۰

*بيمه نامه ها به دو نوع ذيل صادر مي گردد: 

۱-بيمه نامه هاي ثابت : بيمه نامه هاي معمول صادره براي ريسكهاي ثابت
۲- بيمه نامه اظهارنامه اي :اين نوع بيمه نامه براي موجودي ها و مواد اوليه اي است كه دائماً در حال تغيير سقف سرمايه مي باشند استفاده مي گردد . و با رعايت شرايط مربوطه اين پوشش ارايه مي گردد .

باز شدن چتر بیمه 15 هزار مرزنشین کردستانی منتظر تغییر نام کولبر به پیله ور

پوشش بیمه اجتماعی کولبران یکی از وعده های دولت تدبیر و امید برای تغییر وضعیت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود، کولبران کردستانی که تعدادشان در حدود 15 هزار خانوار ساکن در مناطق مرزی است به سبب نقش آفرینی در مبادله کالاها در معابر مرزی تاثیر بسزایی در اقتصاد این استان ایفا می کنند.
طبق تفاهم نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کردستان تمامی کولبران مرزی این استان که دارای مجوز فعالیت در مرزها هستند، باید بیمه اجتماعی شوند.
در حالیکه 10 ماه از امضای این تفاهم نامه (اسفند ماه سال گذشته 1395) در حاشیه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کردستان سپری می شود اما این موضوع تحت شعاع مصوبات دیگری قرار گرفت و هنوز عملیاتی نشده است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قرار بود طبق این تفاهم نامه 40 درصد از میزان پرداختی بیمه کولبران مرزی توسط این صندوق و استانداری کردستان پرداخت شود و 60 درصد باقی مانده حق بیمه نیز توسط خود کولبر پرداخت شود.
جبار احمدپور گفت: با در نظر گرفتن بالاترین سطح بیمه این صندوق، هزینه بیمه هر کولبر در سال چهار میلیون و 800 هزار ریال بود که 2 میلیون و 880 هزار آن توسط کولبر و سهم صندوق بیمه و استانداری نیز در مجموع یک میلیون و 920 هزار ریال (960 + 960 هزار ریال) است.
وی یادآور شد: با همکاری فرمانداران و بخشداران بانک اطلاعاتی کولبران استان کردستان تشکیل شد و تمام اطلاعات مربوط به کولبران و کارگزارن نیز در این سامانه تعریف شد.
به گفته وی، در مرحله نخست قرار بود 15 هزار نفر بیمه اجتماعی شوند که این تعداد، با توافق طرفین قابلیت افزایش داشت.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان افزود: این صندوق برای 20 درصد سهم خود بعنوان حق بیمه کولبران تعیین اعتبار کرده و اکنون در انتظار تامین و پرداخت سهم 20 درصدی استانداری کردستان است.
وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییر کولبر به پیله ور تاکید کرد: این تغییر نام در صورتی که این افراد همچنان در مناطق مرزی اشتغال داشته باشند، از تعهد این صندوق در خصوص بیمه کولبران نمی کاهد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان نیز معتقد است: با توجه به مصوبه هیات وزیران در تغییر فعالیت کولبران از شیوه قدیمی به صدور کارت پیله وری، طرح ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی در دستور کار قرار دارد.
رضا میرزایی افزود: در قالب این طرح فعالیت روستاییان مرزی از شعاع 15 کیلومتری به 20 کیلومتری افزایش یافته و به همین دلیل طرح بیمه کولبران نیازمند بازنگری دوباره است.
وی اضافه کرد: افزایش شعاع روستاهای مرزی به 20 کیلومتر باعث اضافه شدن جمعیت مشمول این طرح شده و لازم است برای این منظور ضمن آماده سازی زیرساخت ها، مشخصات سرپرستان خانوارهای جدید نیز در سامانه مورد نیاز ثبت شود.
میرزایی گفت: تغییر وضعیت کولبران به پیله ور در قالب طرح ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی می تواند سود بیشتری برای آنها داشته باشد و کولبری را به یک شغل کم رنج تر و آبرومندانه تر تبدیل می کند.
اجماع کلی در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت زندگی و معیشت روستاییان ساکن در حاشیه مرزهای غربی کشور وجود دارد و لازم است برای ممانعت از مهاجرت روستاییان مرزنشین و اضافه شدن بر جمعیت حاشیه نشینان شهری در اجرای طرح های مانند ساماندهی مبادلات بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی و بیمه اجتماعی کولبران (پیله وران) تسریع شود.
استان کردستان 227 کیلومتر مرز با کشور عراق دارد که در امتداد این مرز پنج معبر پیله وری ایجاد شده بود که در طرح آیین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه های غیررسمی و موقت مرزی چهار مورد از این معابر شامل معابر گله سور و هنگ ژال بانه، معابر خانم شیخان و پیران مریوان و مله خورد سروآباد مورد توجه قرار گرفته است.
در این طرح معابر پیله وری کردستان برای ارائه خدمت به 23 هزار و 392 خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش بینی شده است.
صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 84 تاسیس شد، این صندوق هم اکنون دارای 12 هزار باجه روستایی در کشور است و 38 هزار پرونده بیمه نیز در این مدت برای متقاضیان تشکیل داده است.

چتر بیمه تعاون بر سر ۱۰ هزار قالیباف

عبدالله بهرامی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد افزود: در حال حاضر بیشترین دغدغه قالیبافان، تعاونی ها و اتحادیه ها در کشور بحث امنیت و جایگاه اجتماعی و همینطور بیمه است.

وی ادامه داد: سال گذشته اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستبافت شهری و روستایی ایران در معیت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادی بیمه ای برای یک هزار نفر از بافندگان قالی با شرکت بیمه تعاون امضا کرد.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستبافت شهری و روستایی ایران گفت: با توجه به ارائه خدمات مناسب و رضایتمندی بیمه شدگان از شرکت بیمه تعاون امسال تعداد بیمه شدگان به ظرفیت ۱۰ هزار نفر افزایش می یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه این قرارداد شامل بیمه درمان،‌ عمر، بازنشستگی، ازکارافتادگی و آتش سوزی کارگاه های خانگی است، افزود: پرداخت حق بیمه سالانه سرپرست خانواده ۵۷۰ هزار تومان وبرای افراد تحت پوشش به ازای هر نفر ۳۸۰ هزار تومان است.

بهرامی با بیان اینکه ثبت نام در این طرح از امروز آغاز و تا دهم آبان ماه سال جاری ادامه پیدا می کند، اظهار داشت: سقف خدمات مانند سال گذشته است منتها خدمات دندان پزشکی به مجموعه تعهدات بیمه اضافه شده است.

وی گفت: سقف بیمارستانی سه میلیون تومان، سقف عمل جراحی شش میلیون تومان، سقف زایمان تا دو میلیون تومان، سقف امور پاکلینیکی تا ۶۰۰ هزار تومان، هزینه خرید عینک ۱۰۰ هزار تومان، سقف امورات چشم تا ۶۰۰ هزار تومان، سقف آمبولانس نیز تا ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستبافت شهری و روستایی ایران افزود: بیمه تکمیلی قالیبافان یک اقدام ملی و با نظر مساعد معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که شرکت بیمه تعاون زیر مجموعه بخش تعاون است، اظهارداشت: خوشبختانه برقراری این بیمه با نگاه اجتماع محور و حمایتی بوده و از حیث سوددهی برای شرکت سودآور نیست.

برنامه «روی خط اقتصاد» کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز راس ساعت ۱۹ به مدت ۵۵ دقیقه با هدف تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطبان بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز قرار می‌گیرد وعلاقه مندان می‌توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

وب سایت و اپلیکیشن چترنت

اپلیکیشن چتر٬ برنامه بیمه٬برنامه چتر٬ بیمه آتش سوزی٬بیمه آنلاین٬ بیمه اینترنتی٬بیمه بدنه٬ بیمه خودرو٬ بیمه زلزله٬ بیمه شخص ثالث٬ بیمه عمر٬ بیمه مسافرت٬ چتر٬ چتر بیمه٬ چترآنلاین٬ چتربیمه٬چترنت٬ شرکت بیمه٬ صدور بیمه نامه آنلاین٬ مشاوره آنلاین بیمه٬ موبایل٬ وب سایت بیمه